nr sprawy: ZP 12/2018

 sprzęt i urządzenia medyczne oraz urządzenia i sprzęt komputerowy

 

 

nr sprawy ZP 11/2018

 Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu.

 

Zał 1a do SIWZ - projekt budowlany do pobrania

Zał 1b do SIWZ - Dokumenty blok do pobrania

 

xml
Pobierz plik (Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym BZP nr sprawy ZP 11-2018.pdf)Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym BZP nr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]8830 kB
Pobierz plik (Zał nr 2 - PROJEKT UMOWY.pdf)Zał nr 2 - PROJEKT UMOWY.pdf[ ]13335 kB
Pobierz plik (Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc)Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc[ ]188 kB
Pobierz plik (Zał. nr 1 PFU BLOK OPERACYJNY.pdf)Zał. nr 1 PFU BLOK OPERACYJNY.pdf[ ]11347 kB
Pobierz plik (Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób.doc)Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób.doc[ ]163 kB
Pobierz plik (Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.doc)Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.doc[ ]147 kB
Pobierz plik (Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzór informacji grupa kapitałowa.doc)Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzór informacji grupa kapitałowa.doc[ ]139 kB
Pobierz plik (Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.doc)Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.doc[ ]142 kB
Pobierz plik (Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc)Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc[ ]143 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 11-2018 - Blok operacyjny.pdf)nr sprawy ZP 11-2018 - Blok operacyjny.pdf[ ]12625 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDZ 1 do nr sprawy ZP 11-2018.pdf)ODPOWIEDZ 1 do nr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]6210 kB
Pobierz plik (ZMIANA  OGŁOSZENIA - 1 nr sprawy ZP 11-2018.pdf)ZMIANA OGŁOSZENIA - 1 nr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]283 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDZI nr 2 ZMIANA OGŁOSZENIA i SIWZ nr sprawy ZP 11-2018..pdf)ODPOWIEDZI nr 2 ZMIANA OGŁOSZENIA i SIWZ nr sprawy ZP 11-2018..pdf[ ]1048 kB
Pobierz plik (INFORMACJA z OTWARCIA OFERTnr sprawy ZP 11-2018.pdf)INFORMACJA z OTWARCIA OFERTnr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]573 kB
Pobierz plik (WNIOSEK o przedłużenie terminu związania ofertą nr sprawy ZP 11-2018 blok operac)WNIOSEK o przedłużenie terminu związania ofertą nr sprawy ZP 11-2018 blok operac[ ]451 kB
Pobierz plik (WZÓR OŚWIADCZENIA nr sprawy ZP 11-2018.doc)WZÓR OŚWIADCZENIA nr sprawy ZP 11-2018.doc[ ]142 kB
Pobierz plik (INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr sprawy ZP 11-2018 - blok operac)INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr sprawy ZP 11-2018 - blok operac[ ]636 kB
Pobierz plik (ODWOŁANIE Erbud Rzeszów Sp. z o.o._z załącznikami Nr sprawy ZP 11-2018.pdf)ODWOŁANIE Erbud Rzeszów Sp. z o.o._z załącznikami Nr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]4212 kB
Pobierz plik (UNIEWAŻNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr sprawy ZP 11-2018 blok operacy)UNIEWAŻNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr sprawy ZP 11-2018 blok operacy[ ]9633 kB
Pobierz plik (OGLOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 2 nr sprawy ZP 11-2018- blok op)OGLOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 2 nr sprawy ZP 11-2018- blok op[ ]997 kB
Pobierz plik (Informacja o środkach nr sprawy ZP 11-2018.pdf)Informacja o środkach nr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]364 kB
Pobierz plik (OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA BZP nr sprawy ZP 11-2018.pdf)OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA BZP nr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]912 kB

nr sprawy: ZP 9/2018 - przetarg nieograniczony

 

sprzęt i urządzenia medyczne oraz urządzenia i sprzęt komputerowy

xml
Pobierz plik (OGLOSZENIE Dz.Urz. UE.pdf)OGLOSZENIE Dz.Urz. UE.pdf[ ]158 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 9-2018 - SIWZ.pdf)nr sprawy ZP 9-2018 - SIWZ.pdf[ ]10188 kB
Pobierz plik (OGLOSZENIE o zmianie ogłoszenia  i SIWZ nr sprawy ZP 9-201820180723.pdf)OGLOSZENIE o zmianie ogłoszenia i SIWZ nr sprawy ZP 9-201820180723.pdf[ ]2482 kB
Pobierz plik (ZMIANA  OGŁOSZENIA     nr sprawy ZP 9-2018. UDz.UE.pdf)ZMIANA OGŁOSZENIA nr sprawy ZP 9-2018. UDz.UE.pdf[ ]841 kB
Pobierz plik (ZMIANA OGLOSZENIA Urz.UE - 2 nr sprawy ZP 9-2018.pdf)ZMIANA OGLOSZENIA Urz.UE - 2 nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]93 kB
Pobierz plik (ZMIANA OGŁOSZENIA i SIWZ- 2 nr sprawy ZP 10-2018..pdf)ZMIANA OGŁOSZENIA i SIWZ- 2 nr sprawy ZP 10-2018..pdf[ ]3622 kB
Pobierz plik (ZMIANA OGŁOSZENIA Dz.Urz.UE - 2.pdf)ZMIANA OGŁOSZENIA Dz.Urz.UE - 2.pdf[ ]2613 kB
Pobierz plik (OGLOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 MODYFKACJA nr sprawy ZP 9-2018.pdf)OGLOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 MODYFKACJA nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]2017 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA Zal. nr 1 druk OFERTA nr sprawy ZP 9-2018.doc)MODYFIKACJA Zal. nr 1 druk OFERTA nr sprawy ZP 9-2018.doc[ ]516 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA zał. nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf)MODYFIKACJA zał. nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf[ ]25025 kB
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE ANULOWANE Zal. nr 5 do SIWZ - Wzór o dopuszczenie sprzetu i urzadz)OŚWIADCZENIE ANULOWANE Zal. nr 5 do SIWZ - Wzór o dopuszczenie sprzetu i urzadz[ ]241 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA zał. nr 6a - Projekt umowy urzadzenia medyczne.pdf)MODYFIKACJA zał. nr 6a - Projekt umowy urzadzenia medyczne.pdf[ ]3926 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA zał. nr 6 b - Projekt umowy urządzenia komputerowe.pdf)MODYFIKACJA zał. nr 6 b - Projekt umowy urządzenia komputerowe.pdf[ ]3444 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA zał nr 7 - JEDZ nr sprawy ZP 9-2018-espd-request.zip)MODYFIKACJA zał nr 7 - JEDZ nr sprawy ZP 9-2018-espd-request.zip[ ]90 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA Zal. nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc)MODYFIKACJA Zal. nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc[ ]247 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA Zal. nr 3 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy lub nal)MODYFIKACJA Zal. nr 3 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy lub nal[ ]247 kB
Pobierz plik (ZMIANA  OGŁOSZENIA -3 Urz.BUE nr sprawy ZP 9-2018.pdf)ZMIANA OGŁOSZENIA -3 Urz.BUE nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]1257 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia treści SIWZ-1( odpowiedzi) nr sprawy ZP 9-2018.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ-1( odpowiedzi) nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]5533 kB
Pobierz plik (WYJAŚNIENIA 2 nr sprawy ZP 9-2018.pdf)WYJAŚNIENIA 2 nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]447 kB
Pobierz plik (Zał. nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po modyfikacji druk edytowalny.doc)Zał. nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po modyfikacji druk edytowalny.doc[ ]2674 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienie treści SIWZ 2 nr sprawy ZP 9-2018.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ 2 nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]306 kB
Pobierz plik (INFORMACJA z OTWARCIA OFERT nr sprawy ZP 9-2018.pdf)INFORMACJA z OTWARCIA OFERT nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]349 kB
Pobierz plik (OGLOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY nr sprawy ZP 9-2018.pdf)OGLOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]291 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dz.Urz.UE nr sprawy ZP 9-2018.pdf)OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dz.Urz.UE nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]146 kB
Pobierz plik (Informacja o środkach nr sprawy ZP 11-2018.pdf)Informacja o środkach nr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]364 kB

nr sprawy: ZP 10/2018- przetarg nie ograniczony

 Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu.

Zał 1a do SIWZ - projekt budowlany do pobrania

Zał 1b do SIWZ - Dokumenty blok do pobrania

nr sprawy: ZP 8/2018- blok operacyjny - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu

 

Zał 1a do SIWZ - projekt budowlany do pobrania

Zał 1b do SIWZ - Dokumenty blok do pobrania