nr sprawy: ZP 14/2017- wybor ofert

sprzęt medyczny

nr sprawy: ZP 13/2017- wybor ofert

urządzenia medyczne

nr sprawy ZP 11/2017- wybor oferty

łóżka szpitalne

nr sprawy: ZP 10/2017- wybor oferty

 

dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych wraz z dostawą odczynników

nr sprawy ZP 8/2017- wybor oferty

 

karetka typu C z zabudową medyczną i wyposażeniem

zakup w formie leasingowej