nr sprawy ZP 9/2017- wybor ofert

materiały opatrunkowe

nr sprawy: 34/30000/2017- wybor

materiały do procesów sterylizacji

Nr sprawy: ZP 7/2017- wybor ofert

płyny infuzyjne produkty lecznicze

nr sprawy: 33/30000/2017- wybor oferty

szwy chirurgiczne

nr sprawy: 32/30000/2017- ogloszenie o wyborze

respirator