nr sparwy: ZP 10/2016- wybor oferty

posiłki szpitalne

nr sprawy: ZP 9/2016 - wybor oferty

olej napędowy ON

nr sprawy: ZP 11/2016 - wybor ofert

sprzęt medyczny jednorazowego użytku

nr sprawy: 29/30000/2016 wybor

dzierżawa analizatora hematologicznego z dostawą odczynników

nr sprawy: 28/30000/2016 - wybor

rękawice medyczne jednorazowego użyhtku