nr sprawy: ZP 8/2016-wybor

utylizacja odpadów medycznych

nr sprawy: ZP 6/2016 - wybor

 

dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników

nr sprawy: ZP 6/2016 - wybor oferty

 

materiały opatrunkowe

nr sprawy: 11/30000/2016 wybor

usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników SPZOZ Lesko

nr sprawy: 14/30000/2016- wybor

dzierżawę analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników