nr sprawy: 7/30000/2018- wybor/udzielenie zamowienia

dostawa samochodu osobowo - dostawczego

nr sprawy: ZP 5/2018- wybor oferty

dzierżawa dwóch analizatorów immunochemicznych wraz z dostawą odczynników

nr sprawy: ZO 2/2018- wybor oferty i udzielenie zamowienia

 

termomodernizacja i adaptacja budynku SP ZOZ w Lesku na cele opieki długoterminowej

nr sparwy: ZP 2/2018- wybor oferty

karetka sanitarna typu C z zabudową części medycznej i wyposażeniem 

nr sprawy 6/30000/2018- wybor ofert/udzielenia zamowienia

szwy chirurgiczne