nr sprawy 8/130000-Dzierżawa analizatora oraz dostawa czynników immunochemicznych

Dzierżawa analizatora oraz dostawa odczynników immunochemicznych nr sprawy 8/130000/21

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dostawa:
 1.   Specyfika głównych wymagań dzierżawionego aparatu immunochemicznego:
1)       Aparat  fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2012 rok,umożliwiający wykonywanie w jednym czasie min 30 badań
2)       System całkowicie bezigłowy eliminujący kontaminację na każdym etapie analizy
3)       Brak codziennych czynnościpłucząco – myjąco - konserwujących
4)       Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia w każdym czasie                                                                              \
5)      Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole oraz wszelkie inne akcesoria niezbędne do wykonania oznaczenia
6)      Otwarcie zestawu odczynnikowego nie powoduje skrócenia jego terminu ważności
7)      Panel oznaczeń obejmujący zapotrzebowane testy
8)       Identyfikacja próbek wewnętrznym lub zewnętrznym czytnikiem kodu kreskowego            
9)       Oprogramowanie graficzne w systemie Windows      
10)   Jedno lub dwupunktowa rekalibracja dla badań wyszczególnionych w tabeli asortymentowej nie częściej niż co 14 dni
11)  Aparat powinien posiadać certyfikaty zgodności CE
12)  Do przechowywania odczynników dzierżawa szafy chłodniczej z przeszklonymi drzwiami przesuwnymi, szerokość 140 cm, wysokość min. 190 cm
           Analizator współpracuje z  laboratoryjnym systemem informatycznym Infomedica na zasadzie tworzenia listy roboczej wysyłanej z LIS do aparatu. - załącznik nr 3 Formularz Rzeczowy
 

nr sprawy 6/130/21 -materiały żużywalne jednorazowego użycia do wstrzykiwaczy Accutron CT-D

Nr sprawy 6/130/21 j- zapytanie ofertowe celem którego jest wyłonienie dostawcy materiałów zużywalnych jednorazowego użycia do wstrzykiwaczy Accutron CT-D