nr sprawy ZP14-22 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczenia całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ Lesko i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczenia całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ Lesko i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym

xml
Pobierz plik (nr sprawy ZP14-22 Ogłoszenie.pdf)nr sprawy ZP14-22 Ogłoszenie.pdf[ ]134 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14-22 SWZ Świadczenie usługi.doc)nr sprawy ZP14-22 SWZ Świadczenie usługi.doc[ ]505 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ nr. 1 WZÓR OFERTY.doc)nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ nr. 1 WZÓR OFERTY.doc[ ]376 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ nr. 2 A OPZ szcegółowy.doc)nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ nr. 2 A OPZ szcegółowy.doc[ ]826 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ 2B Wymagania Minimalnej Gramatury Produktów i Potraw)nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ 2B Wymagania Minimalnej Gramatury Produktów i Potraw[ ]60 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14 -22 SWZ ZAŁ nr 2 B 2 Szczegółowe wymagania.xls)nr sprawy ZP14 -22 SWZ ZAŁ nr 2 B 2 Szczegółowe wymagania.xls[ ]96 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ nr. 2C Wskazówki do arkusza oceny dekadowej jadłospis)nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ nr. 2C Wskazówki do arkusza oceny dekadowej jadłospis[ ]609 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ nr. 2 C Arkusz oceny dekadowej jadłospisów.doc)nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ nr. 2 C Arkusz oceny dekadowej jadłospisów.doc[ ]235 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ nr. 2D SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE.doc)nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ nr. 2D SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE.doc[ ]339 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ nr. 2E Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do re)nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ nr. 2E Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do re[ ]344 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ nr 3.doc)nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ nr 3.doc[ ]200 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ. nr 4.doc)nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ. nr 4.doc[ ]200 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14 - 22 ZAŁ nr 5 Umowa  20221013_-_SP_ZOZ_Lesko_i_Wykonawca_umowa_)nr sprawy ZP14 - 22 ZAŁ nr 5 Umowa 20221013_-_SP_ZOZ_Lesko_i_Wykonawca_umowa_[ ]150 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14 -22 zał. Nr 5.1 do umowy Zestawienie żywnościowe.doc)nr sprawy ZP14 -22 zał. Nr 5.1 do umowy Zestawienie żywnościowe.doc[ ]86 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14- 22 zał. 5.2 Protokół dostawy.xls)nr sprawy ZP14- 22 zał. 5.2 Protokół dostawy.xls[ ]41 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14 -22 zał. 5.3 Protokół wadliwych dostaw do Umowy.xls)nr sprawy ZP14 -22 zał. 5.3 Protokół wadliwych dostaw do Umowy.xls[ ]14 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ. nr 6.doc)nr sprawy ZP14-22 SWZ ZAŁ. nr 6.doc[ ]197 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP14-22 Ogłoszenie Modyfikacja.pdf)nr sprawy ZP14-22 Ogłoszenie Modyfikacja.pdf[ ]35 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 14 -22 Informacja o kwocie przeiwdzianej.pdf)nr sprawy ZP 14 -22 Informacja o kwocie przeiwdzianej.pdf[ ]162 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 14 -22 Informacja o kwocie przeiwdzianej wyjaśnienie omyłki pisar)nr sprawy ZP 14 -22 Informacja o kwocie przeiwdzianej wyjaśnienie omyłki pisar[ ]168 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 14 -22 Informacja z otwarcia ofert.pdf)nr sprawy ZP 14 -22 Informacja z otwarcia ofert.pdf[ ]218 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 14-22 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)nr sprawy ZP 14-22 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf[ ]306 kB

nr sprawy ZP10/2022-„Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym ”

nr sprawy ZP10/2022

nr sprawy ZP6-22 Sukcesywna dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

nr sprawy ZP6-22 Sukcesywna dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych  dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

Identyfikator (ID) postępowania w miniPortalu:5f2af630-1c13-4759-b163-182232700d60

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5f2af630-1c13-4759-b163-182232700d

nr sprawy ZP 12/2022- Usługa ubezpieczenie grupowe na życie.

nr sprawy ZP 12/2022-  Usługa ubezpieczenie grupowe na życie.  Postępowanie zostało zamieszczone na

platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/658544

nr sprawy ZP8-Zakup i montaż dwóch wind niezbędnych do funkcjonowania Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku

Zakup i montaż dwóch wind niezbędnych do funkcjonowania Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku

Identyfikator (ID) postępowania na miniPortalu: 1171393a-dbe1-4bbf-bd9e-a910188bb62c

               https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1171393a-dbe1-4bbf-bd9e-a910188bb62c

(Znak sprawy: ZP 8/2022)