nr sprawy ZP10/2022-„Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym ”

nr sprawy ZP10/2022

nr sprawy ZP6-22 Sukcesywna dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

nr sprawy ZP6-22 Sukcesywna dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych  dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

Identyfikator (ID) postępowania w miniPortalu:5f2af630-1c13-4759-b163-182232700d60

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5f2af630-1c13-4759-b163-182232700d

nr sprawy ZP 12/2022- Usługa ubezpieczenie grupowe na życie.

nr sprawy ZP 12/2022-  Usługa ubezpieczenie grupowe na życie.  Postępowanie zostało zamieszczone na

platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/658544

nr sprawy ZP8-Zakup i montaż dwóch wind niezbędnych do funkcjonowania Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku

Zakup i montaż dwóch wind niezbędnych do funkcjonowania Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku

Identyfikator (ID) postępowania na miniPortalu: 1171393a-dbe1-4bbf-bd9e-a910188bb62c

               https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1171393a-dbe1-4bbf-bd9e-a910188bb62c

(Znak sprawy: ZP 8/2022)