nr sprawy: ZP 8/2018- blok operacyjny - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu

 

Zał 1a do SIWZ - projekt budowlany do pobrania

Zał 1b do SIWZ - Dokumenty blok do pobrania