nr sprawy: ZP 9/2018 - przetarg nieograniczony

 • Drukuj

 

sprzęt i urządzenia medyczne oraz urządzenia i sprzęt komputerowy

xml
Pobierz plik (OGLOSZENIE Dz.Urz. UE.pdf)OGLOSZENIE Dz.Urz. UE.pdf[ ]158 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 9-2018 - SIWZ.pdf)nr sprawy ZP 9-2018 - SIWZ.pdf[ ]10188 kB
Pobierz plik (OGLOSZENIE o zmianie ogłoszenia  i SIWZ nr sprawy ZP 9-201820180723.pdf)OGLOSZENIE o zmianie ogłoszenia i SIWZ nr sprawy ZP 9-201820180723.pdf[ ]2482 kB
Pobierz plik (ZMIANA  OGŁOSZENIA     nr sprawy ZP 9-2018. UDz.UE.pdf)ZMIANA OGŁOSZENIA nr sprawy ZP 9-2018. UDz.UE.pdf[ ]841 kB
Pobierz plik (ZMIANA OGLOSZENIA Urz.UE - 2 nr sprawy ZP 9-2018.pdf)ZMIANA OGLOSZENIA Urz.UE - 2 nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]93 kB
Pobierz plik (ZMIANA OGŁOSZENIA i SIWZ- 2 nr sprawy ZP 10-2018..pdf)ZMIANA OGŁOSZENIA i SIWZ- 2 nr sprawy ZP 10-2018..pdf[ ]3622 kB
Pobierz plik (ZMIANA OGŁOSZENIA Dz.Urz.UE - 2.pdf)ZMIANA OGŁOSZENIA Dz.Urz.UE - 2.pdf[ ]2613 kB
Pobierz plik (OGLOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 MODYFKACJA nr sprawy ZP 9-2018.pdf)OGLOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3 MODYFKACJA nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]2017 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA Zal. nr 1 druk OFERTA nr sprawy ZP 9-2018.doc)MODYFIKACJA Zal. nr 1 druk OFERTA nr sprawy ZP 9-2018.doc[ ]516 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA zał. nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf)MODYFIKACJA zał. nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf[ ]25025 kB
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE ANULOWANE Zal. nr 5 do SIWZ - Wzór o dopuszczenie sprzetu i urzadz)OŚWIADCZENIE ANULOWANE Zal. nr 5 do SIWZ - Wzór o dopuszczenie sprzetu i urzadz[ ]241 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA zał. nr 6a - Projekt umowy urzadzenia medyczne.pdf)MODYFIKACJA zał. nr 6a - Projekt umowy urzadzenia medyczne.pdf[ ]3926 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA zał. nr 6 b - Projekt umowy urządzenia komputerowe.pdf)MODYFIKACJA zał. nr 6 b - Projekt umowy urządzenia komputerowe.pdf[ ]3444 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA zał nr 7 - JEDZ nr sprawy ZP 9-2018-espd-request.zip)MODYFIKACJA zał nr 7 - JEDZ nr sprawy ZP 9-2018-espd-request.zip[ ]90 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA Zal. nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc)MODYFIKACJA Zal. nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc[ ]247 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA Zal. nr 3 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy lub nal)MODYFIKACJA Zal. nr 3 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy lub nal[ ]247 kB
Pobierz plik (ZMIANA  OGŁOSZENIA -3 Urz.BUE nr sprawy ZP 9-2018.pdf)ZMIANA OGŁOSZENIA -3 Urz.BUE nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]1257 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia treści SIWZ-1( odpowiedzi) nr sprawy ZP 9-2018.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ-1( odpowiedzi) nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]5533 kB
Pobierz plik (WYJAŚNIENIA 2 nr sprawy ZP 9-2018.pdf)WYJAŚNIENIA 2 nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]447 kB
Pobierz plik (Zał. nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po modyfikacji druk edytowalny.doc)Zał. nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po modyfikacji druk edytowalny.doc[ ]2674 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienie treści SIWZ 2 nr sprawy ZP 9-2018.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ 2 nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]306 kB
Pobierz plik (INFORMACJA z OTWARCIA OFERT nr sprawy ZP 9-2018.pdf)INFORMACJA z OTWARCIA OFERT nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]349 kB
Pobierz plik (OGLOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY nr sprawy ZP 9-2018.pdf)OGLOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]291 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dz.Urz.UE nr sprawy ZP 9-2018.pdf)OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dz.Urz.UE nr sprawy ZP 9-2018.pdf[ ]146 kB
Pobierz plik (Informacja o środkach nr sprawy ZP 11-2018.pdf)Informacja o środkach nr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]364 kB