nr sprawy ZP8-Zakup i montaż dwóch wind niezbędnych do funkcjonowania Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku

Zakup i montaż dwóch wind niezbędnych do funkcjonowania Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku

Identyfikator (ID) postępowania na miniPortalu: 1171393a-dbe1-4bbf-bd9e-a910188bb62c

               https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1171393a-dbe1-4bbf-bd9e-a910188bb62c

(Znak sprawy: ZP 8/2022)