nr sprawy ZP 12/2022- Usługa ubezpieczenie grupowe na życie.

nr sprawy ZP 12/2022-  Usługa ubezpieczenie grupowe na życie.  Postępowanie zostało zamieszczone na

platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/658544