nr sprawy ZP10/2022-„Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym ”

nr sprawy ZP10/2022