nr sprawy ZP 2/2022- Dostawa Sprzętu Jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

Dostawa Sprzętu Jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku 

nr sprawy Z P 2/2022

Postępowanie podzielone na 24 części

 

xml
Pobierz plik (Ogłoszenie ZP2-22.pdf)Ogłoszenie ZP2-22.pdf[ ]371 kB
Pobierz plik (SWZ nr sprawy ZP2-22.pdf)SWZ nr sprawy ZP2-22.pdf[ ]6324 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 2- 22 zał. 1 Formularz ofertowy.doc)nr sprawy ZP 2- 22 zał. 1 Formularz ofertowy.doc[ ]132 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 2-22 zał 2 pakiety 1-7 formularz cenowy.xls)nr sprawy ZP 2-22 zał 2 pakiety 1-7 formularz cenowy.xls[ ]112 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP2-22 zał 2 - pakiety 8-23 Formularz cenowy.xls)nr sprawy ZP2-22 zał 2 - pakiety 8-23 Formularz cenowy.xls[ ]114 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 2-22 zał.2 pakiet 24 formularz cenowy.xls)nr sprawy ZP 2-22 zał.2 pakiet 24 formularz cenowy.xls[ ]43 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 2-22 zał  4 Umowa.pdf)nr sprawy ZP 2-22 zał 4 Umowa.pdf[ ]278 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 2-22 zał. 3 Oświadczenie.doc)nr sprawy ZP 2-22 zał. 3 Oświadczenie.doc[ ]66 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA nr sparwy ZP 2-22 zał 2 . Formularz cenowy 8-23.xls)MODYFIKACJA nr sparwy ZP 2-22 zał 2 . Formularz cenowy 8-23.xls[ ]119 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA nr sprawy ZP 2-22 zał 2 Formularz cenoowy 24.xls)MODYFIKACJA nr sprawy ZP 2-22 zał 2 Formularz cenoowy 24.xls[ ]49 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na Pytania 12.04.20222.pdf)Odpowiedzi na Pytania 12.04.20222.pdf[ ]1095 kB
Pobierz plik (Odpowiedź na pytanie 3 z 12.04.2022.pdf)Odpowiedź na pytanie 3 z 12.04.2022.pdf[ ]152 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania 2 14.04.2021.pdf)Odpowiedzi na pytania 2 14.04.2021.pdf[ ]2332 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na Pytania 3 z dnia 15.04.2022.pdf)Odpowiedzi na Pytania 3 z dnia 15.04.2022.pdf[ ]2727 kB
Pobierz plik (Zmian Stanowiska w sprawie ZP2 pytania 54i56 z odpowiedzi 2 z 14.04.2022.pdf)Zmian Stanowiska w sprawie ZP2 pytania 54i56 z odpowiedzi 2 z 14.04.2022.pdf[ ]306 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP2 odpowiedzi na pytania 4 z 15.04.2022.pdf)nr sprawy ZP2 odpowiedzi na pytania 4 z 15.04.2022.pdf[ ]489 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytanainr 5 wpłynęły po 16.00  ZP 2-22.pdf)Odpowiedzi na pytanainr 5 wpłynęły po 16.00 ZP 2-22.pdf[ ]1010 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP2-22 odpowiedzi na pytania 6 z 19.04.2022.pdf)nr sprawy ZP2-22 odpowiedzi na pytania 6 z 19.04.2022.pdf[ ]1012 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP2-22 -Zmiana ogłoszenia , zmiana terminu.pdf)nr sprawy ZP2-22 -Zmiana ogłoszenia , zmiana terminu.pdf[ ]42 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP2-22 Modyfikacja SWZ Zmiana terminu , Informacja.pdf)nr sprawy ZP2-22 Modyfikacja SWZ Zmiana terminu , Informacja.pdf[ ]510 kB
Pobierz plik (nr spraw ZP 2-2 Informacja o wysokości środków jakie Zamawiający zamierza przezn)nr spraw ZP 2-2 Informacja o wysokości środków jakie Zamawiający zamierza przezn[ ]218 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 2- 22 Informacja z Otwarcia Ofert.pdf)nr sprawy ZP 2- 22 Informacja z Otwarcia Ofert.pdf[ ]1626 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 2-22  UZUPEŁNIENIE  INFORMACJI O WYBORZE OFERTY nr sprawy ZP 2-2022)nr sprawy ZP 2-22 UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O WYBORZE OFERTY nr sprawy ZP 2-2022[ ]332 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 2-22 Informacja o wyborze ofert.pdf)nr sprawy ZP 2-22 Informacja o wyborze ofert.pdf[ ]1982 kB

nr sprawy ZP8b-2021 - powtórzone II Dostawa posiłków szpitalnych

nr sprawy ZP8b-2021 - powtórzone II Dostawa posiłków szpitalnych

xml
Pobierz plik (nr sprawy 8b-2021 - Ogłoszenie dostawa posiłków szpitalnych.pdf)nr sprawy 8b-2021 - Ogłoszenie dostawa posiłków szpitalnych.pdf[ ]112 kB
Pobierz plik (SWZ nr sprawy ZP 8b-2021.pdf)SWZ nr sprawy ZP 8b-2021.pdf[ ]2375 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8b-2021-zał. 1 druk OFERTA SWZ.doc)nr sprawy ZP 8b-2021-zał. 1 druk OFERTA SWZ.doc[ ]77 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8b-2021 -zał. 3 Oswiadczenie_Wykonawcy_skladane_na_podstawie_art._1)nr sprawy ZP 8b-2021 -zał. 3 Oswiadczenie_Wykonawcy_skladane_na_podstawie_art._1[ ]353 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8b -2021 zał. 4 do SWZ grupa kapitałowa-1.doc)nr sprawy ZP 8b -2021 zał. 4 do SWZ grupa kapitałowa-1.doc[ ]348 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8b-2021-zał. nr 2 A Opis przedmiotu zamówienia lipiec 2021r.-2.pdf)nr sprawy ZP 8b-2021-zał. nr 2 A Opis przedmiotu zamówienia lipiec 2021r.-2.pdf[ ]585 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8b-2021 -zał 2B Wymagania Minimalnej Gramatury Produktów i Potraw.x)nr sprawy ZP 8b-2021 -zał 2B Wymagania Minimalnej Gramatury Produktów i Potraw.x[ ]18 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8b-2021-Zał. nr 2 B 2 do SWZ szczegółowe wymagania.xls)nr sprawy ZP 8b-2021-Zał. nr 2 B 2 do SWZ szczegółowe wymagania.xls[ ]51 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8b-2021 -zał Nr 2C Wskazówki do arkusza oceny dekadowej jadłospisów)nr sprawy ZP 8b-2021 -zał Nr 2C Wskazówki do arkusza oceny dekadowej jadłospisów[ ]1297 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8b-2021 -zał. Nr 2C Arkusz oceny dekadowej jadłospisów-1.doc)nr sprawy ZP 8b-2021 -zał. Nr 2C Arkusz oceny dekadowej jadłospisów-1.doc[ ]49 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8b -2021- zał. Nr 2D do SWZ Alergeny.pdf)nr sprawy ZP 8b -2021- zał. Nr 2D do SWZ Alergeny.pdf[ ]209 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8b-2021- zał 2E wykaz osób.doc)nr sprawy ZP 8b-2021- zał 2E wykaz osób.doc[ ]39 kB
Pobierz plik (nr sprawyZP 8b-2021- zał. nr 5 Umowa-2.pdf)nr sprawyZP 8b-2021- zał. nr 5 Umowa-2.pdf[ ]347 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8b-2021- zał. Nr 5.1 do umowy.doc)nr sprawy ZP 8b-2021- zał. Nr 5.1 do umowy.doc[ ]55 kB
Pobierz plik (nr sprawyZP 8b-2021-zał. 5.2 Protokół dostawy.xls)nr sprawyZP 8b-2021-zał. 5.2 Protokół dostawy.xls[ ]10 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8b-2021- zał. Nr 5.3 Protokół wadliwych dostaw do Umowy.xls)nr sprawy ZP 8b-2021- zał. Nr 5.3 Protokół wadliwych dostaw do Umowy.xls[ ]8 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8b-2021- zał.  6 -Identyfikator postępowania.doc)nr sprawy ZP 8b-2021- zał. 6 -Identyfikator postępowania.doc[ ]342 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8b-2021 - zał. 7 do SWZ - informacja o powstania u zamawiającego ob)nr sprawy ZP 8b-2021 - zał. 7 do SWZ - informacja o powstania u zamawiającego ob[ ]347 kB
Pobierz plik (Informacjao o Wysokśći środków przeznaczonych  na realizację zadania ZP 8b-2021.)Informacjao o Wysokśći środków przeznaczonych na realizację zadania ZP 8b-2021.[ ]163 kB
Pobierz plik (Informacja z Otwarcia Ofert ZP8b-2021 -Dostawa posiłków szpitalnych- Poetrórzony)Informacja z Otwarcia Ofert ZP8b-2021 -Dostawa posiłków szpitalnych- Poetrórzony[ ]244 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty w postępowaniu ZP 8b-2021 Powtórzony II.pdf)Informacja o wyborze oferty w postępowaniu ZP 8b-2021 Powtórzony II.pdf[ ]371 kB