nr sprawy ZP8a/2021-posiłki szpitalne powtórzone

nr sprawy ZP8a/2021-posiłki szpitalne powtórzone

Koloskopowa obsługa szpitala przygotowania i dostawy posiłków szpitalnych dla Szpitala Powiatowego w Lesku

ul Kochanowskiego 2, i   dla Dziennego Oddziału Psychiatrycznego

nrnr sprawy ZP8/2021-posiłki szpitalne

Usługa przygotowania i dostawy kompleksowej posiłków szpitalnych dla Szpitala Powiatowego w Lesku i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego

xml
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8-2021 -Ogłoszenie.pdf)nr sprawy ZP 8-2021 -Ogłoszenie.pdf[ ]66 kB
Pobierz plik (SWZ nr sprawy ZP 8.pdf)SWZ nr sprawy ZP 8.pdf[ ]2529 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP8-2021-zał. 1 druk OFERTA SWZ.doc)nr sprawy ZP8-2021-zał. 1 druk OFERTA SWZ.doc[ ]77 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8-2021-zał. nr 2 A Opis przedmiotu zamówienia lipiec 2021r.-2-1.pdf)nr sprawy ZP 8-2021-zał. nr 2 A Opis przedmiotu zamówienia lipiec 2021r.-2-1.pdf[ ]671 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8-2021 -zał nr 2 Bdo SWZ gramatura posiłków.pdf)nr sprawy ZP 8-2021 -zał nr 2 Bdo SWZ gramatura posiłków.pdf[ ]107 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8-2021-zał nr 2 B do SWZ szczegółowe wymagania.pdf)nr sprawy ZP 8-2021-zał nr 2 B do SWZ szczegółowe wymagania.pdf[ ]266 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8-2021 -zał Nr 2C Wskazówki do arkusza oceny dekadowej jadłospisów-)nr sprawy ZP 8-2021 -zał Nr 2C Wskazówki do arkusza oceny dekadowej jadłospisów-[ ]1297 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8-2021 -zał. Nr 2C Arkusz oceny dekadowej jadłospisów-1.doc)nr sprawy ZP 8-2021 -zał. Nr 2C Arkusz oceny dekadowej jadłospisów-1.doc[ ]83 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8 -2021- zał. Nr 2D do SWZ Alergeny.pdf)nr sprawy ZP 8 -2021- zał. Nr 2D do SWZ Alergeny.pdf[ ]209 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8-2021- zał 2E wykaz osób-1-1.doc)nr sprawy ZP 8-2021- zał 2E wykaz osób-1-1.doc[ ]39 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8-2021-zał 2F do SWZ - Wzór wykazu usług dostawy posiłków szpitalny)nr sprawy ZP 8-2021-zał 2F do SWZ - Wzór wykazu usług dostawy posiłków szpitalny[ ]41 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8-2021 -zał. 3 Oswiadczenie_Wykonawcy_skladane_na_podstawie_art._12)nr sprawy ZP 8-2021 -zał. 3 Oswiadczenie_Wykonawcy_skladane_na_podstawie_art._12[ ]353 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8 -2021 zał. 4 do SWZ grupa kapitałowa-1.doc)nr sprawy ZP 8 -2021 zał. 4 do SWZ grupa kapitałowa-1.doc[ ]347 kB
Pobierz plik (nr sprawyZP 8-2021- zał. nr 5 Umowa.pdf)nr sprawyZP 8-2021- zał. nr 5 Umowa.pdf[ ]346 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8-2021- zał. Nr 5.1 do umowy.doc)nr sprawy ZP 8-2021- zał. Nr 5.1 do umowy.doc[ ]92 kB
Pobierz plik (nr sprawyZP 8-2021-zał. 5.2 Protokół dostawy.xls)nr sprawyZP 8-2021-zał. 5.2 Protokół dostawy.xls[ ]41 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8-2021- zał. Nr 5.3 Protokół wadliwych dostaw do Umowy.xls)nr sprawy ZP 8-2021- zał. Nr 5.3 Protokół wadliwych dostaw do Umowy.xls[ ]14 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8-2021- zał. 6 -Identyfikator postępowania-1.pdf)nr sprawy ZP 8-2021- zał. 6 -Identyfikator postępowania-1.pdf[ ]208 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 8-2021 - zał. 7 do SWZ - informacja o powstania u zamawiającego obo)nr sprawy ZP 8-2021 - zał. 7 do SWZ - informacja o powstania u zamawiającego obo[ ]350 kB
Pobierz plik (Zmiana Ogłoszenia ZP 8.pdf)Zmiana Ogłoszenia ZP 8.pdf[ ]43 kB
Pobierz plik (II Zmiana Ogłoszenia ZP 8 .pdf)II Zmiana Ogłoszenia ZP 8 .pdf[ ]33 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA SWZ nr sprawy ZP 8-1.pdf)MODYFIKACJA SWZ nr sprawy ZP 8-1.pdf[ ]2530 kB
Pobierz plik (Modyfikacja nr sprawy ZP8-2021-zał. 1 druk OFERTA SWZ.doc)Modyfikacja nr sprawy ZP8-2021-zał. 1 druk OFERTA SWZ.doc[ ]77 kB
Pobierz plik (Poprawa omyłki pisarskiej nr sprawy ZP 8-2021-zał 2F do SWZ - Wzór wykazu usług )Poprawa omyłki pisarskiej nr sprawy ZP 8-2021-zał 2F do SWZ - Wzór wykazu usług [ ]42 kB
Pobierz plik (Poporawa omyłki pisarskiej nr sprawy ZP 8 -2021 zał. 4 do SWZ grupa kapitałowa.d)Poporawa omyłki pisarskiej nr sprawy ZP 8 -2021 zał. 4 do SWZ grupa kapitałowa.d[ ]347 kB
Pobierz plik (Poprawa omyłki pisarskiej nr sprawy ZP 8-2021 - zał. 7 do SWZ - informacja o pow)Poprawa omyłki pisarskiej nr sprawy ZP 8-2021 - zał. 7 do SWZ - informacja o pow[ ]347 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania ZP 8.pdf)Odpowiedzi na pytania ZP 8.pdf[ ]164 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie Zmiana 26.10 2021 nr sprawy ZP8-2021.pdf)Ogłoszenie Zmiana 26.10 2021 nr sprawy ZP8-2021.pdf[ ]49 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA II ZP8-2021 SWZ.pdf)MODYFIKACJA II ZP8-2021 SWZ.pdf[ ]8804 kB
Pobierz plik (Modyfikacja II nr sprawy ZP8-2021-zał. 1 druk OFERTA SWZ.doc)Modyfikacja II nr sprawy ZP8-2021-zał. 1 druk OFERTA SWZ.doc[ ]77 kB
Pobierz plik (nr sprawyZP 8-2021- zał. nr 5 Umowa Modyfikacja.pdf)nr sprawyZP 8-2021- zał. nr 5 Umowa Modyfikacja.pdf[ ]346 kB
Pobierz plik (INFORMACJA ZP-2021 zmiana terminu i modyfikacja SWZ.pdf)INFORMACJA ZP-2021 zmiana terminu i modyfikacja SWZ.pdf[ ]197 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP8-2021 -informacja z otwarcia ofert.pdf)nr sprawy ZP8-2021 -informacja z otwarcia ofert.pdf[ ]197 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP8-2021 -Unieważnienie postępowania.pdf)nr sprawy ZP8-2021 -Unieważnienie postępowania.pdf[ ]194 kB

nr sprawy ZP 6/2021; dostawa produktów farmaceutycznych

nr sprawy ZP 6/2021; dostawa produktów farmaceutycznych

xml
Pobierz plik (nr sprawy ZP6-2021 Ogłoszenie.pdf)nr sprawy ZP6-2021 Ogłoszenie.pdf[ ]455 kB
Pobierz plik (SWZ nr sprawy ZP 6-2021 dostawa produktów farmaceutycznych.pdf)SWZ nr sprawy ZP 6-2021 dostawa produktów farmaceutycznych.pdf[ ]3022 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 6-2021 - zał 2 Formularz cenowy cenowy.xls)nr sprawy ZP 6-2021 - zał 2 Formularz cenowy cenowy.xls[ ]1195 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 6 -2021 zał. 4 do SWZ grupa kapitałowa.doc)nr sprawy ZP 6 -2021 zał. 4 do SWZ grupa kapitałowa.doc[ ]349 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 6-2021 -zał. 3 Oswiadczenie_Wykonawcy_skladane_na_podstawie_art._12)nr sprawy ZP 6-2021 -zał. 3 Oswiadczenie_Wykonawcy_skladane_na_podstawie_art._12[ ]355 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 6-2021 -zał nr 5 Umowa.pdf)nr sprawy ZP 6-2021 -zał nr 5 Umowa.pdf[ ]277 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 6-2021- zał. 6 -Identyfikator postępowania.doc)nr sprawy ZP 6-2021- zał. 6 -Identyfikator postępowania.doc[ ]342 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 6-2021 - zał. 7 do SWZ - informacja o powstania u zamawiającego obo)nr sprawy ZP 6-2021 - zał. 7 do SWZ - informacja o powstania u zamawiającego obo[ ]349 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP6-2021 -zal. 1 do SWZ - Wzór druk OFERTA farmaceutyki.doc)nr sprawy ZP6-2021 -zal. 1 do SWZ - Wzór druk OFERTA farmaceutyki.doc[ ]449 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA SWZ nr sprawy ZP 6-2021 dostawa produktów farmaceutycznych.pdf)MODYFIKACJA SWZ nr sprawy ZP 6-2021 dostawa produktów farmaceutycznych.pdf[ ]3022 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP6 -2021 Odpowiedzi na pytania.pdf)nr sprawy ZP6 -2021 Odpowiedzi na pytania.pdf[ ]1774 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP6-2021 - Odpowiedzi na pytania 2.pdf)nr sprawy ZP6-2021 - Odpowiedzi na pytania 2.pdf[ ]201 kB
Pobierz plik (nr sprawy ; ZP 6 -2021 Infornacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.)nr sprawy ; ZP 6 -2021 Infornacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.[ ]191 kB
Pobierz plik (Zmiana Ogłoszenia ZP 6 - 2021 Ternin składania i otwarcia ofert.pdf)Zmiana Ogłoszenia ZP 6 - 2021 Ternin składania i otwarcia ofert.pdf[ ]32 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA II SWZ nr sprawy ZP 6-2021 dostawa produktów farmaceutycznych.pdf)MODYFIKACJA II SWZ nr sprawy ZP 6-2021 dostawa produktów farmaceutycznych.pdf[ ]3022 kB
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia ZP6 -2021 dostawa farmaceutyków.pdf)Zmiana ogłoszenia ZP6 -2021 dostawa farmaceutyków.pdf[ ]37 kB
Pobierz plik (MODYFIKACJA III SWZ nr sprawy ZP 6-2021 dostawa produktów farmaceutycznych.pdf)MODYFIKACJA III SWZ nr sprawy ZP 6-2021 dostawa produktów farmaceutycznych.pdf[ ]3022 kB
Pobierz plik (nr sprawy; ZP6-2021 - Formularz cenowy MODYFIKACJA.xls)nr sprawy; ZP6-2021 - Formularz cenowy MODYFIKACJA.xls[ ]1195 kB
Pobierz plik (II Informacja ZP 6-2021 o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf)II Informacja ZP 6-2021 o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf[ ]201 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP6-2021 Informacja o wysokości środków.pdf)nr sprawy ZP6-2021 Informacja o wysokości środków.pdf[ ]233 kB
Pobierz plik (Informacja z Otwarcia OFERT ZP6-2021.pdf)Informacja z Otwarcia OFERT ZP6-2021.pdf[ ]768 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze ofert ZP 6-2021.pdf)Informacja o wyborze ofert ZP 6-2021.pdf[ ]2137 kB