nr sprawy ZP 4/2021- Dostawa odczynników i dzierżawa aparatu hematologicznego

nr sprawy:  ZP4/2021- Dostawa odczynników i dzierżawa aparatu hematologicznego

nr sprawy: ZP 2/2021 - Dostawa różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych i centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem

nr sprawy: ZP 2/2021 - Dostawa różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych i centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem:

postępowanie na dostawę urządzeń medycznych 

Roczny Plan Zamówień na 2021

Plan 

Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych 

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku 2021

xml
Pobierz plik (Plan2021.pdf)Plan2021.pdf[ ]252 kB
Pobierz plik (Plan 2021 modyfikacja.pdf)Plan 2021 modyfikacja.pdf[ ]270 kB