Roczny Plan Zamówień

 

PLAN

 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku - 2020 roku