nr sprawy: ZP 5/2020

Dostawa różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych i centrali telefonicznej wraz konfiguracją i wdrożeniem.

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny:     2020/S 205-498453 / Nr referencyjny ZP 5/2020
Identyfikator postępowania na miniPortal     1b979601-02b9-4db7-bf43-ae3106e36f97

link do postępowania na miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=1b979601-02b9-4db7-bf43-ae3106e36f97

 

xml
Pobierz plik (OGLOSZENIE o ZAMÓWIENIU BUE.pdf)OGLOSZENIE o ZAMÓWIENIU BUE.pdf[ ]349 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 5-2020 SIWZ.pdf)nr sprawy ZP 5-2020 SIWZ.pdf[ ]7716 kB
Pobierz plik (Zał. nr 4 JEDZ.zip)Zał. nr 4 JEDZ.zip[ ]80 kB
Pobierz plik (Załączniki 2a Opis przedmiotu zamówienia.zip)Załączniki 2a Opis przedmiotu zamówienia.zip[ ]3566 kB
Pobierz plik (Zał. nr 2b Opis przedmiotu zamówienia urz. komputerowe.pdf)Zał. nr 2b Opis przedmiotu zamówienia urz. komputerowe.pdf[ ]1134 kB
Pobierz plik (zał. nr 2c Opis przedmiotu zamówienia - centrala telf..pdf)zał. nr 2c Opis przedmiotu zamówienia - centrala telf..pdf[ ]2106 kB
Pobierz plik (Zał. nr 5a PROJEKT UMOWY urzadzenia med..pdf)Zał. nr 5a PROJEKT UMOWY urzadzenia med..pdf[ ]668 kB
Pobierz plik (Zał. nr 5b PROJEKT UMOWY - Urządzenia komputerowe.pdf)Zał. nr 5b PROJEKT UMOWY - Urządzenia komputerowe.pdf[ ]644 kB
Pobierz plik (Zał. nr 5c PROJEKT UMOWY - Dostawa centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i )Zał. nr 5c PROJEKT UMOWY - Dostawa centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i [ ]472 kB
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1b979601-02b9-4db7-bf43-ae3106e36f97.zip)KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1b979601-02b9-4db7-bf43-ae3106e36f97.zip[ ]0.8 kB
Pobierz plik (Zal. nr 1 - Druk oferta.doc)Zal. nr 1 - Druk oferta.doc[ ]630 kB
Pobierz plik (SPROSTOWANIE OGLOSZENIA BE nr sprawy ZP 5-2020.pdf)SPROSTOWANIE OGLOSZENIA BE nr sprawy ZP 5-2020.pdf[ ]80 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia terści SIWZ - 1 odpowiedzi nr sprawy ZP 5-2020.pdf)Wyjasnienia terści SIWZ - 1 odpowiedzi nr sprawy ZP 5-2020.pdf[ ]8654 kB
Pobierz plik (Zmiana terminu skladania ofert miniportal.pdf)Zmiana terminu skladania ofert miniportal.pdf[ ]68 kB
Pobierz plik (Pakiet Nr. 4 Modyfikacja od 1 do 2.pdf)Pakiet Nr. 4 Modyfikacja od 1 do 2.pdf[ ]136 kB
Pobierz plik (Pakiet Nr. 8 Modyfikacja od 1 do 6.pdf)Pakiet Nr. 8 Modyfikacja od 1 do 6.pdf[ ]108 kB
Pobierz plik (Pakiet Nr. 10 Modyfikacja od 1 do 28.pdf)Pakiet Nr. 10 Modyfikacja od 1 do 28.pdf[ ]120 kB
Pobierz plik (Pakiet Nr. 11 Modyfikacja od 1 do 15.pdf)Pakiet Nr. 11 Modyfikacja od 1 do 15.pdf[ ]96 kB
Pobierz plik (Pakiet Nr. 12 Modyfikacja od 1 do 42.pdf)Pakiet Nr. 12 Modyfikacja od 1 do 42.pdf[ ]130 kB
Pobierz plik (Pakiet Nr. 14 Modyfikacja od 1 do 19.pdf)Pakiet Nr. 14 Modyfikacja od 1 do 19.pdf[ ]68 kB
Pobierz plik (Zal. nr 1 - Druk oferta Modyfikacja.doc)Zal. nr 1 - Druk oferta Modyfikacja.doc[ ]585 kB
Pobierz plik (Zał. nr 5 a PROJEKT UMOWY  MODYFIKACJA.pdf)Zał. nr 5 a PROJEKT UMOWY MODYFIKACJA.pdf[ ]4108 kB
Pobierz plik (Sprostowanie Ogloszenia nr 2 BE.pdf)Sprostowanie Ogloszenia nr 2 BE.pdf[ ]70 kB
Pobierz plik (INFORMACJA OTWARCIA OFERT nr sprawy ZP 5 2020.pdf)INFORMACJA OTWARCIA OFERT nr sprawy ZP 5 2020.pdf[ ]1249 kB
Pobierz plik (Zał. nr 3 Oświadczenie o Grupie Kapitałowej.doc)Zał. nr 3 Oświadczenie o Grupie Kapitałowej.doc[ ]154 kB
Pobierz plik (OGLOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT nr sprawy ZP 5-2020.pdf)OGLOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT nr sprawy ZP 5-2020.pdf[ ]280 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA BE nr sprawy ZP 5-2020.pdf)OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA BE nr sprawy ZP 5-2020.pdf[ ]386 kB