Roczny Plan Zamówień

 

PLAN

 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku - 2020 roku

nr sprawy ZP 10/2019

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku

nr 164/2019/N/Lesko

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku