Plan zmowien - 2019r

ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ SPZOZ Lesko na 2019 rok

nr sprawy ZW 1/2019- zamiar zawarcia umowy

 

Nadzór autorski oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMS.