nr sprawy: ZP 12/2018

 sprzęt i urządzenia medyczne oraz urządzenia i sprzęt komputerowy

 

 

nr sprawy ZP 11/2018

 Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu.

 

Zał 1a do SIWZ - projekt budowlany do pobrania

Zał 1b do SIWZ - Dokumenty blok do pobrania

 

xml
Pobierz plik (Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym BZP nr sprawy ZP 11-2018.pdf)Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym BZP nr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]8830 kB
Pobierz plik (Zał nr 2 - PROJEKT UMOWY.pdf)Zał nr 2 - PROJEKT UMOWY.pdf[ ]13335 kB
Pobierz plik (Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc)Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc[ ]188 kB
Pobierz plik (Zał. nr 1 PFU BLOK OPERACYJNY.pdf)Zał. nr 1 PFU BLOK OPERACYJNY.pdf[ ]11347 kB
Pobierz plik (Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób.doc)Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób.doc[ ]163 kB
Pobierz plik (Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.doc)Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.doc[ ]147 kB
Pobierz plik (Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzór informacji grupa kapitałowa.doc)Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzór informacji grupa kapitałowa.doc[ ]139 kB
Pobierz plik (Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.doc)Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.doc[ ]142 kB
Pobierz plik (Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc)Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc[ ]143 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 11-2018 - Blok operacyjny.pdf)nr sprawy ZP 11-2018 - Blok operacyjny.pdf[ ]12625 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDZ 1 do nr sprawy ZP 11-2018.pdf)ODPOWIEDZ 1 do nr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]6210 kB
Pobierz plik (ZMIANA   OGŁOSZENIA - 1  nr sprawy ZP 11-2018.pdf)ZMIANA OGŁOSZENIA - 1 nr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]283 kB
Pobierz plik (ODPOWIEDZI nr 2 ZMIANA OGŁOSZENIA i SIWZ nr sprawy ZP 11-2018..pdf)ODPOWIEDZI nr 2 ZMIANA OGŁOSZENIA i SIWZ nr sprawy ZP 11-2018..pdf[ ]1048 kB
Pobierz plik (INFORMACJA z OTWARCIA OFERTnr sprawy ZP 11-2018.pdf)INFORMACJA z OTWARCIA OFERTnr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]573 kB
Pobierz plik (WNIOSEK o przedłużenie terminu związania ofertą nr sprawy ZP 11-2018 blok operac)WNIOSEK o przedłużenie terminu związania ofertą nr sprawy ZP 11-2018 blok operac[ ]451 kB
Pobierz plik (WZÓR OŚWIADCZENIA nr sprawy ZP 11-2018.doc)WZÓR OŚWIADCZENIA nr sprawy ZP 11-2018.doc[ ]142 kB
Pobierz plik (INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr sprawy ZP 11-2018 - blok operac)INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr sprawy ZP 11-2018 - blok operac[ ]636 kB
Pobierz plik (ODWOŁANIE  Erbud Rzeszów Sp. z o.o._z załącznikami Nr sprawy ZP 11-2018.pdf)ODWOŁANIE Erbud Rzeszów Sp. z o.o._z załącznikami Nr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]4212 kB
Pobierz plik (UNIEWAŻNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr sprawy ZP 11-2018 blok operacy)UNIEWAŻNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr sprawy ZP 11-2018 blok operacy[ ]9633 kB
Pobierz plik (OGLOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 2 nr sprawy ZP 11-2018- blok op)OGLOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 2 nr sprawy ZP 11-2018- blok op[ ]997 kB
Pobierz plik (Informacja o środkach nr sprawy ZP 11-2018.pdf)Informacja o środkach nr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]364 kB
Pobierz plik (OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  BZP nr sprawy ZP 11-2018.pdf)OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA BZP nr sprawy ZP 11-2018.pdf[ ]912 kB