nr sprawy 11/2022 Usługa Ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej

nr sprawy 11/2022 Usługa Ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej

zamieszczona na stronie :

 https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers/proceedings

nr sprawy ZP 5 - 2022 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz innych odpadów”

nr sprawy ZP 5 -2022- Świadczenie usług odbioru, transportu, i unieszkodliwiania odpadów medycznych  oraz innych odpadów"   

Plan Zamówień Publicznych na rok 2022

Plan Zamówień na rok 2022

nr sprawy ZP4/2022- Informatyzacja SP ZOZ w Lesku w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług (PSIM) w obszarze oddziaływania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

nr sprawy ZP4/2022 - Informatyzacja SP ZOZ w Lesku w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług (PSIM) w obszarze oddziaływania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

xml
Pobierz plik (nr sprawy ZP 4-2022  SWZ.doc)nr sprawy ZP 4-2022 SWZ.doc[ ]919 kB
Pobierz plik (2022-OJS109-307240-pl.pdf)Ogłoszenie ZP 4/2022[ ]185 kB
Pobierz plik ((04-22) Zał. nr 3.1 do SWZ - Pakiet 1.docx)nr sprawy ZP4/2022-OPZ- Zał. nr 3.1 do SWZ - Pakiet 1[ ]171 kB
Pobierz plik ((04-22) Zał. nr 3.2 do SWZ - Pakiet 2.docx)nr sprawy ZP4/2022-OPZ- Zał. nr 3.2 do SWZ - Pakiet 2[ ]1100 kB
Pobierz plik ((04-22) Zał. nr 3.3 do SWZ - Pakiet 3.docx)nr sprawy ZP4/2022-OPZ- Zał. nr 3.3 do SWZ - Pakiet 3[ ]96 kB
Pobierz plik ((04-22) Zał. nr 3.4 do SWZ - Pakiet 4.docx)nr sprawy ZP4/2022-OPZ- Zał. nr 3.4 do SWZ - Pakiet 4[ ]78 kB
Pobierz plik ((04-22) Zał. nr 3.5 do SWZ - Pakiet 5.docx)nr sprawy ZP4/2022-OPZ- Zał. nr 3.5 do SWZ - Pakiet 5[ ]139 kB
Pobierz plik ((04-22) Zał. nr 11.1 do SWZ - Pakiet 1.docx)nr sprawy ZP4/2022-wzór umowy- Zał. nr 11.1 do SWZ - Pakiet 1[ ]104 kB
Pobierz plik ((04-22) Zał. nr 11.2 do SWZ - Pakiet 2.docx)nr sprawy ZP4/2022-wzór umowy- Zał. nr 11.2 do SWZ - Pakiet 2[ ]106 kB
Pobierz plik ((04-22) Zał. nr 11.3 do SWZ - Pakiet 3.docx)nr sprawy ZP4/2022-wzór umowy- Zał. nr 11.3 do SWZ - Pakiet 3[ ]105 kB
Pobierz plik ((04-22) Zał. nr 11.4 do SWZ - Pakiet 4.docx)nr sprawy ZP4/2022-wzór umowy-Zał. nr 11.4 do SWZ - Pakiet 4[ ]105 kB
Pobierz plik ((04-22) Zał. nr 11.5 do SWZ - Pakiet 5.docx)nr sprawy ZP4/2022-wzór umowy- Zał. 11.5 do SWZ - Pakiet 5[ ]103 kB
Pobierz plik (espd-request.zip) nr sprawy ZP4/2022 - Zał. nr 4 - JEDZ[ ]11 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP4_2022 Informacja Modyfikacja SWZ-1.pdf.pdf)ZP4/2022 Informacja Modyfikacja SWZ-1.pdf[ ]300 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP4_2022  Zał. nr 3.2 do SWZ - Pakiet 2 po modyfikacji 14.06.2022.docx)nr sprawy ZP4/2022 Zał. nr 3.2 do SWZ - Pakiet 2 po modyfikacji 14.06.2022[ ]1106 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP4_2022 SWZ Modyfikacja.docx.docx)ZP4/2022 SWZ Modyfikacja[ ]258 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP4-2022 Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia.pdf)nr sprawy ZP4-2022 Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia.pdf[ ]77 kB
Pobierz plik ((04-22) SWZ po modyfikacji 21.06.2022.docx)(04-22) SWZ po modyfikacji 21.06.2022.docx[ ]258 kB
Pobierz plik ((04-22) Zał. nr 3.1 do SWZ - Pakiet 1 po modyfikacji 21.06.2022.docx)(04-22) Zał. nr 3.1 do SWZ - Pakiet 1 po modyfikacji 21.06.2022.docx[ ]170 kB
Pobierz plik ((04-22) Zał. nr 3.2 do SWZ - Pakiet 2 po modyfikacji 21.06.2022.docx)(04-22) Zał. nr 3.2 do SWZ - Pakiet 2 po modyfikacji 21.06.2022.docx[ ]1106 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 4-2022 Zawiadomienie o pytaniach i odpowiedziach raz modyfikacja SW)nr sprawy ZP 4-2022 Zawiadomienie o pytaniach i odpowiedziach raz modyfikacja SW[ ]156 kB
Pobierz plik ((04-22) Zawiadomienie o pytaniach i odpowiedziach nr 2.pdf)nr sprawy ZP 4-2022 Zawiadomienie o pytaniach i odpowiedziach nr 2[ ]172 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 4 2022 Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na realizację zad)nr sprawy ZP 4 2022 Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na realizację zad[ ]212 kB
Pobierz plik (nr sprawy ZP 4 2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf)nr sprawy ZP 4 2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf[ ]358 kB
Pobierz plik ((04-22) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania nr 1 strona-1.docx)(04-22) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania nr 1 strona-1.docx[ ]265 kB
Pobierz plik ((04-22) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania nr 2.docx)(04-22) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania nr 2.docx[ ]271 kB