nr sprawy: DT/1/2016 - Dialog Techniczny

 

doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w zakresie zakupu karetki ambulans oraz oszacowanie kosztów zamówienia poszczególnych elementów składowych zakupu,