nr sprawy: ZP 8/2018

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu

nr sprawy: ZO 3/2018

 pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

nr sprawy: ZP 6/2018- otwarcie ofert

produkty farmaceutyczne

nr sprawy: ZP 7/2018 - otwarcie ofrt

środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

nr sprawy ZP 4/2018- otwarcie ofert

„Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu"