Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr sprawy: 18/30000/2020

Udzielenie kredytu inwestycyjnego lub pożyczki w kwocie 2600 000,00zł

nr sprawy: ZP 8/2018- odpowiedzimodyfikacja

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu

nr sprawy: ZP 8/2018-odpowiedzi

 Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz  z  niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu   

nr sprawy ZP 7/2018- odpowiedzi

środki antyseptyczne i dezynfekcyjne