nr sprawy: 18/30000/2018- udzielenie zamowienia

usługa bankowej obsługi rachunku bankowego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

nr sprawy: ZP 8/2018

 

„Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu”

nr sprawy:ZP 6/2018

produkty farmaceutyczne

nr sprawy ZP 7/2018 - udzielenia zamowienia

środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

nr sprawy: ZP 3/2018- udzielenie zamowienia

Roboty budowlane polegające na wykonaniu garaży oraz pomieszczeń socjalnych

dla Zespołów Ratownictwa Medycznego