nr sprawy: ZP 7/2018 - wybor ofert

środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

nr sprawy: ZP 6/2018 - wybor ofert

produkty farmaceutyczne

nr sprawy: ZO 3/2018- wybor oferty

pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

nr sprawy: ZP 3/2018- wybor oferty

Roboty budowlane polegające na wykonaniu garaży oraz pomieszczeń socjalnych

dla Zespołów Ratownictwa Medycznego

nr sprawy: 8/30000/2018- ogloszenie owyborze

montażu zasobnika C.W.U oraz wymiana pompy cyrkulacyjnej