nr sprawy ZP 1/2018- unieważnienie postepowania

karetka typu C z zabudową medyczną i wyposażeniem zakup w formie leasingowej

nr sprawy: ZP 4/2017 unieważnienie

 

usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników SPZOZ Lesko

 

nr sprawy: ZP 8/2015 - unieważnienie

karetka sanitarna typu C z zabudową części medycznej i wyposażeniem

nr sprawy: ZP 7/2015 - unieważnienie przetargu

 

karetki typu C z zabudową części medycznej i wyposażeniem

oraz z finansowaniem jej zakupu w formie sprzedaży ratalnej