nr sprawy: ZP 9/2018

 sprzęt i urządzenia medyczne oraz urządzenia i sprzęt komputerowy  

nr sprawy: ZP 8/2018- zmiana ogloszenia

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu

nr sprawy: ZP 8/2018 - zmiana terminu

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu

nr sprawy: ZP 4/2018- zmiana ogloszenia

„Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu"

nr sprawy: ZP 4/2018- zmiana terminu składania ofert

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu