nr sprawy: 11/30000/2017- wybor/udzielenie zamowienia

 

usługę transportu sanitarnego (karetka wodna) i najmu pomieszczeń

 

nr sprawy: 19/30000/2017 -wybor i udzielenia zamowienia

aparatura medyczna

nr sprawy: 16/30000/2017 - wybor i udzielenie zamowienia

Udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego lub pożyczki odnawialnej z limitem

do kwoty 2.500.000,00

nr sprawy ZP 5/2017- ogloszenie o wyborze i udzieleniu zamowienia

 

usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników SPZOZ Lesko

nr sparwy: 18/30000/2017- wybor oferty -udzielenie zamowienia

 

materiały eksploatacyjne do drukarek i

kserokopiarek oraz komputerów