nr sprawy: ZP 12/2018

 sprzęt i urządzenia medyczne oraz urządzenia i sprzęt komputerowy